Laatste nieuws

vrijdag 20 januari 2017:
Drukbezocht Open Huis Spots on Jobs

woendag 18 januari 2017:
Bijna 2000 jongeren op openingsdag Spots 2017

zondag 22 mei 2016:
Spots on Jobs 2017

Informatie voor bedrijven / mbo-opleidingen

Mogelijk werkt u bij een van de vele bedrijven/mbo-opleidingen uit de regio Haaglanden die zich heeft aangemeld voor deelname aan Spots on Jobs, de beroepen- en opleidingenbeurs voor de leerlingen uit het voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs in de regio.

Hartelijk welkom!

U maakt het mogelijk dat leerlingen zich kunnen oriënteren op beroepssectoren en beroepen!

Voorafgaand aan de beurs worden de leerlingen op school voorbereid op het beursbezoek. Tijdens dit bezoek krijgen zij de gelegenheid om via opdrachtkaarten met u in gesprek te gaan: een waardevol contact voor de leerling als het gaat om het nadenken over zijn/haar toekomstige beroep en opleiding.

Initiatieven in de regio Haaglanden om het voortijdig schoolverlaten terug te dringen hebben afgelopen jaar geleid tot meer dan 25 % vermindering van het aantal leerlingen dat zonder diploma de school verliet.

Heeft u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen met Marie-Anne van der Toorn: beurs@spotsonjobs.nl

Informatie voor bedrijven/mbo-opleidingen:

Spots on Jobs wordt door gemiddeld ruim drieduizend leerlingen bezocht. Natuurlijk maakt het uit of u een leerling uit de 2e klas voor uw stand heeft staan, of een vierdeklasser te woord staat: zij komen met andere vragen. Het vmbo kent vier opleidingsniveaus: Basisberoepsgerichte Leerweg (assistent), Kaderberoepsgerichte Leerweg, Gemengde Leerweg en Theoretische Leerweg (mavo). Hoe enthousiaster u de leerling benadert, hoe groter het resultaat van het beursbezoek van de leerling zal zijn. Wij vragen nadrukkelijk of u gadgets (pennen etc.) alleen wilt geven nadat de leerling een goede vraag heeft gesteld en het antwoord heeft genoteerd op de opdrachtenkaart. Dat betekent dat uw gadgets achter of onder de stand liggen.

Belangrijke links:

corner